Animacja skanu 3D Jaskini Nietoperzowej

Zapraszamy do oglądnięcia animacji!

Kolorowy skan 3D Jaskini Nietoperzowej (Dolina Będkowska, gmina Jerzmanowice). W ramach skanowania, wykonany został pełny model 3D trasy turystycznej w jaskini. Skan wykonano przy użyciu skanera Faro Focus 3D.
Skan 3D: Michał Ciszewski, Mateusz Jabłoński, Agnieszka Ochałek
Opracowanie modelu: Mateusz Jabłoński, Agnieszka Ochałek
Animacja: Agnieszka Ochałek
https://www.amc.net.pl
https://www.agh.edu.pl
https://www.kktj.pl
https://jaskinianietoperzowa.wordpress.com

Pełny opis prac wykonanych w Jaskini Nietoperzowej dostępny w artykule:
https://amc.net.pl/realizacje,jaskina-nietoperzowa-skanowanie-3d-pomiary-geodezyjne,91.html

Galeria