Budownictwo


Budownictwo przemysłowe

Budownictwo przemysłowe

2013-06-01

Firma nasza przez ponad 20 lat działalności realizowała szereg robót dla różnych zakładów przemysłowych w sektorach wydobywczym, chemicznym, paliwowo-energetycznym i metalurgicznym. Wykonywaliśmy kompleksowe remonty hal produkcyjnych,  parków zbiorników. Budowaliśmy składowiska przemysłowe oraz realizowaliśmy różne prace specjalistyczne takie jak: antykorozja betonu i stali, izolacje podłoża  i obiektów budowlanych, montaże , kotwienia , wzmocnienia...

czytaj więcej

Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne

2013-06-05

Od wielu lat prowadzimy roboty specjalistyczne dla wszystkich sektorów przemysłu i budownictwa w zakresie izolacji fundamentów i dachów, zbiorników ziemnych, stalowych i żelbetowych,  wzmacniania i naprawy rożnych konstrukcji budowlanych, antykorozji betonu i stali, prac montażowych, itp.

czytaj więcej

Budownictwo podziemne

Budownictwo podziemne

2013-06-03

Firma prowadzi prace związane z budownictwem podziemnym, takie jak: zabezpieczenie szybów i obudowa wyrobisk górniczych. Realizujemy izolacje, hydroizolacje , iniekcje, kotwienie , stabilizacje, remonty obiektów podziemnych i tuneli. Ponadto wykonujemy roboty udostępniające podziemne obiekty budowlane i górnicze do celów użytkowych.   Oprócz wykonywania adaptacji podziemi do celów turystycznych, opracowujemy projektowe koncepcje wykonania podziemnych...

czytaj więcej

Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo inżynieryjne

2013-06-02

W tym sektorze budownictwa firma nasza realizowała roboty budowlane jako podwykonawca dla szeregu inwestycji hydrotechnicznych i komunalnych. Były to izolacje zapór, tam, wałów, składowisk oraz innych budowli ziemnych i żelbetowych , jak również izolacje i prace antykorozyjne dla budownictwa drogowego. Jako generalny wykonawca realizowaliśmy remonty oczyszczalni ścieków, ujęć wodnych, zabezpieczenia kamieniołomów. Wybierając nasze usługi w zakresie robót...

czytaj więcej

Budownictwo zabytkowe

Budownictwo zabytkowe

2013-06-05

Od ponad dwudziestu lat prowadzimy prace zabezpieczające, rewaloryzacyjne i udostępniające w obiektach zabytkowych specjalizujemy się w zabezpieczeniach i udostępnianiu dla ruchu turystycznego podziemnych obiektów zabytkowych takich jak kopalnie i sztolnie. W tym zakresie oferujemy realizacja pod klucz tj. od projektu po przekazanie do użytkowania dawnego obiektu. W zakresie pozostałych robót w obiektach zabytkowych specjalizujemy się w pracach uzupełniających,...

czytaj więcej

Wspomaganie projektowania

Wspomaganie projektowania

2013-06-05

W zakresie działalności firmy znajduje się sporządzanie ekspertyz, dokumentacji i inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz podziemnych. Wykonujemy ekspertyzy w zakresie oceny stanu technicznego budowli przemysłowych, obiektów inżynieryjnych oraz obiektów podziemnych. Wykonujemy inwentaryzacje przedprojektowe oraz dokumentacje obiektów z zastosowaniem skanowania laserowego 3D przy użyciu skanera Faro Focus 3D. Jeśli poszukują Państwo firmy, która na...

czytaj więcej