Monitoring spękań ociosu w Kaplicy Świętej Kingi

W grudniu 2023 roku ukończyliśmy ostatni etap zabezpieczenia północnego ociosu Kaplicy Świętej Kingi w Kopalni Soli Wieliczka. W poprzednich etapach wykonano obudowę kotwiową ociosu z maskowaniem kotew oraz wymieniono siatki w jego górnej partii.

III etap zakładał instalację systemu monitoringu spękań ociosu. Zabudowane zostały 4 stanowiska czujników do obserwacji postępującej w tym obszarze rysy:

- dwa stanowiska czujników obciążenia kotew, opierające się na pomiarze rozkładu sił działających w żerdzi kotwi poprzez tensometryczny pomiar jej wydłużenia,
- dwa stanowiska szczelinomierzy realizujących pomiar w dwóch płaszczyznach.

Sieć uzupełniają istniejące w Kaplicy bazy do pomiarów konwergencji.

System monitoringu, podobnie jak ten zamontowany w Smoczej Jamie na Wawelu, sterowany jest centralnie ze skrzynki połączeniowej. Stanowi to bardzo precyzyjne i nowoczesne rozwiązanie.

Galeria